Vachan - Award Winning Novel

Vachan - Award Winning Novel

Language:

Nepali

Pages:

80

Country of Origin:

India

Age Range:

18-100

Average Reading Time

160 mins

Buy For ₹60

* Actual purchase price could be much less, as we run various offers

Book Description

'वचन' एउटा सामाजिक उपन्यास हो। 'वचन' मा सजीवता छ, वास्तविकता छ औ छ स्वाभाविकता का साथै सभ्यता को छाप! कृत्रिम भाव काँहीं देखिदैन। पुस्तक पढ़दा त्यसमा लेखिएका पात्र-पात्रीहरु तथा भाव एकदम सजीव जस्ता देखिन्छन्।

Books Under 100
वचन

More Books from Sahitya Akademi